top of page

Hvem er vi?

Heldal Entreprenør AS er en anerkjent aktør i bransjen med en solid historie og erfaring som
strekker seg tilbake til 1996.
 
Vi har hovedkontor og verksted i Lillesand og utfører hovedsakelig oppdrag i området
Arendal – Kristiansand.
 
Vi er stolte av våre røtter og vår lange tilstedeværelse i bransjen, noe som gjør oss i stand til å
tilby kvalitetstjenester og ekspertise i alle våre prosjekter.

Erfaring

Vår kompetanse og erfaring er kjernen i vår suksess. Med snart tre tiår med drift har vi
opparbeidet oss en dyp forståelse av bransjen og en dyktig, kvalifisert stab på 75 dedikerte
medarbeidere.
Kompetanse og kvalitet i våre prosjekter har gjort Heldal Entreprenør AS til en anerkjent
aktør både i offentlig og privat sektor.
 
Vårt firma har en moderne maskinpark med en variert flåte som inkluderer alle typer utstyr og
maskiner. Det gjør at Heldal Entreprenør AS kan håndtere alle typer oppdrag innenfor
grunnarbeid, infrastruktur og landskapsarbeider.

Ansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar svært alvorlig. Sikkerhet og bærekraft er to av våre kjerneverdier.
Vi arbeider kontinuerlig med å opprettholde høy standard når det gjelder helse, miljø og
sikkerhet på arbeidsplassen.
 
Våre ansatte er vårt mest verdifulle aktivum, og vi gjør alt for å sikre deres trygghet og trivsel.
 
I tillegg til å overholde alle bransjens forskrifter, engasjerer vi oss også i lokale
samfunnsprosjekter og støtter initiativer som bidrar til en bærekraftig fremtid.

ÅPENHETSLOVEN

Vårt formål

Skape Bærekraftig Utvikling

Vårt formål er å være en pålitelig partner og en pådriver for kvalitet og innovasjon innen
anleggsbransjen. Vi forplikter oss til å levere effektive løsninger som oppfyller våre kunders behov samtidig som vi respekterer miljøet og samfunnet.


Vi er dedikerte til å forbedre våre tjenester og prosesser. Vi jobber kontinuerlig for å være en ledende aktør som setter standarden for bransjen. Vårt formål er å skape verdier, bygge sterke relasjoner og bidra til samfunnets utvikling.

bottom of page